ما در کنار هم هستیم

ما در کنار هم هستیم|در باب معجزه بودنِ زندگی

نمی دانم انسان چه زمانی، حیات را در کره ای دیگر خواهد یافت. اما با توجه به گستردگی کیهان، به این معتقدم که با احتمال 99.99% حیات در کره ای دیگر وجود دارد. با توجه به علم امروز و توانایی ادامه مطلب…

میوه های غیر قابل پیش بینی|زندگی، تلاشی ست برای آنچه که قابل درک نیست

میوه های غیر قابل پیش بینی|زندگی، تلاشی ست برای آنچه که قابل درک نیست

اگر زندگی فرصت کشاورزی به شما داده باشد، دیر یا زود با بسیاری از خواص این پیشه ی اعجاب انگیز آشنا می شوید. از نخستین قوانینی که خیلی زود متوجه می شوید این است که اگر گردو بکارید، در چند ادامه مطلب…

حمید عابدینی - مدرسه ترید

روزنه ای به آینده|در اهمیت امنیت

کمتر آدمی را دیده ام که علاقه ای به فهم آینده، پیش از وقوع آن نداشته باشد. تقریبا همه دوست داریم بتوانیم آینده را درک کنیم و الگوهای زندگی مان را منطبق بر آن برنامه ریزی کنیم. در این میان، ادامه مطلب…

تیموتی و سیموتی|طبیعت بزرگترین مربی توسعه است

من خیلی علاقه به رانندگی در مسیرهای شلوغ و پر ترافیک ندارم. این عدم علاقه تا حدی است که از خیابان های اصلی شهر هم فاصله می گیرم. فروردین امسال و در گذر از کمربندی شرقی، صحنه ای نظرم را ادامه مطلب…

تلاشِ با معنی|زندگی به مثابه نقشه سفر مشتری

تلاشِ با معنی|زندگی به مثابه نقشه سفر مشتری

برای من، خیلی از سیستم های مدیریتی شبیه زندگی هستند. به مرور دریافته ام که این تشبیه و تعمیم از زندگی به مدیریت را ناخودآگاه انجام می دهم. همه دوستان نزدیک من می دانند که من مهندسی خوانده ی بعدا ادامه مطلب…

کلمه قلعه ی آزادی ست

کلمه قلعه ی آزادی ست|از عبدالرّحمن الشّرقاوی تا آلفونسو چاپانیس

من با لکنت زبان ( از نوع کلونیک + )، صحبت کردن را شروع کردم. بعدها و به کمک مادر و به لطف قصه های زیادی که برایم می خواند و در خلوت دونفره مان از من می خواست ان ادامه مطلب…

می توانم خیلی دورترها را ببینم

می توانم خیلی دورترها را ببینم|برای زندگی

امروز نشسته بودیم سر سفره که تلفنِ خانه زنگ خورد. زنگ خوردن تلفن، در خانه ی ما یعنی یک خبر مهم. خبری که اولویتی فراتر از متوسط دارد. در غیر این صورت، معمولا موبایل ها هستند که زنگ می خورند. ادامه مطلب…